Ridergo linkun e verifikimit

Vendos kodin e verifikimit per te kompletuar formen
Vendosni tekstin qe gjendet tek katrori i KUQ me poshte!
Opsionet:
arbing
arbmate
surebets