Списък на съкращенията, използвани в арбитражите и калкулатора

AH1(0.00) Домакинът да победи. В случай, че резултатът е равен - всички залози ще бъдат върнати.
AH1(+0.25) Домакинът да победи. В случай, че резултатът е равен - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
AH1(+0.50) Домакинът да победи или резултата да е равен.
AH1(+0.75) Домакинът да победи или резултата да е равен. Ако домакинът загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
AH1(+1.00) Домакинът да победи или резултата да е равен. Ако домакинът загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - всички залози ще бъдат върнати.
AH1(+1.25) Домакинът да победи или резултата да е равен. Ако домакинът загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
AH1(+1.50) Домакинът да победи, резултатът да е равен или домакинът да загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3).
AH1(+1.75) Домакинът да победи, резултатът да е равен или домакинът да загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3). Ако домакинът загуби с точно два гола разлика (например 0:2, 1:3, 2:4) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
AH1(+2.00) Домакинът да победи, резултатът да е равен или домакинът да загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3). Ако домакинът загуби с точно два гола разлика (например 0:2, 1:3, 2:4) - всички залози ще бъдат върнати.
AH1 (+и т.н. ...) Същите условия ...
AH1(-0.25) Домакинът да победи. В случай, че резултатът е равен - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
AH1(-0.50) Домакинът да победи.
AH1(-0.75) Домакинът да победи с поне два гола разлика (например 2:0, 3:0, 4:2). Ако домакинът победи с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
AH1(-1.00) Домакинът да победи с поне два гола разлика (например 2:0, 3:0, 4:2). Ако домакинът победи с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - всички залози ще бъдат върнати.
AH1(-1.25) Домакинът да победи с поне два гола разлика (например 2:0, 3:0, 4:2). Ако домакинът победи с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
AH1(-1.50) Домакинът да победи с поне два гола разлика (например 2:0, 3:0, 4:2).
AH1(-1.75) Домакинът да победи с поне три гола разлика (например 3:0, 4:0, 5:2). Ако домакинът победи с точно два гола разлика (например 2:0, 3:1, 4:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
AH1(-2.00) Домакинът да победи с поне три гола разлика (например 3:0, 4:0, 5:2). Ако домакинът победи с точно два гола разлика (например 2:0, 3:1, 4:2) - всички залози ще бъдат върнати.
AH1 (-и т.н. ...) Същите условия ...
AH2(0.00) Гостът да победи. В случай, че резултатът е равен - всички залози ще бъдат върнати.
AH2(+0.25) Гостът да победи. В случай, че резултатът е равен - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
AH2(+0.50) Гостът да победи или резултата да е равен.
AH2(+0.75) Гостът да победи или резултата да е равен. Ако гостът загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
AH2(+1.00) Гостът да победи или резултата да е равен. Ако гостът загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - всички залози ще бъдат върнати.
AH2(+1.25) Гостът да победи или резултата да е равен. Ако гостът загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
AH2(+1.50) Гостът да победи, резултатът да е равен или гостът да загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2).
AH2(+1.75) Гостът да победи, резултатът да е равен или гостът да загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2). Ако гостът загуби с точно два гола разлика (например 2:0, 3:1, 4:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
AH2(+2.00) Гостът да победи, резултатът да е равен или гостът да загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2). Ако гостът загуби с точно два гола разлика (например 2:0, 3:1, 4:2) - всички залози ще бъдат върнати.
AH2 (+и т.н. ...) Същите условия ...
AH2(-0.25) Гостът да победи. В случай, че резултатът е равен - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
AH2(-0.50) Гостът да победи.
AH2(-0.75) Гостът да победи с поне два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4). Ако гостът победи с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
AH2(-1.00) Гостът да победи с поне два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4). Ако гостът победи с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - всички залози ще бъдат върнати.
AH2(-1.25) Гостът да победи с поне два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4). Ако гостът победи с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
AH2(-1.50) Гостът да победи с поне два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4).
AH2(-1.75) Гостът да победи с поне три гола разлика (например 0:3, 0:4, 2:5). Ако гостът победи с точно два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
AH2(-2.00) Гостът да победи с поне три гола разлика (например 0:3, 0:4, 2:5). Ако гостът победи с точно два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4) - всички залози ще бъдат върнати.
AH2 (-и т.н. ...) Същите условия ...
EH1 (-1) Домакинът да победи с поне два гола разлика (например 2:0, 3:0, 4:2).
EH1 (-2) Домакинът да победи с поне три гола разлика (например 3:0, 4:0, 5:2).
EH1 (-3) Домакинът да победи с поне четири гола разлика (например 4:0, 5:0, 6:2).
EH1 (-и т.н. ...) Същите условия ...
EH1 (+1) Домакинът да победи или резултата да е равен.
EH1 (+2) Домакинът да победи, резултатът да е равен или домакинът да загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3).
EH1 (+3) Домакинът да победи, резултатът да е равен или домакинът да загуби с точно един или два гола разлика (например 0:1, 1:3, 2:3).
EH1 (+и т.н. ...) Същите условия ...
EHX (-1) Домакинът да победи с точно един гол разлика (например 1:0, 3:2, 4:3).
EHX (-2) Домакинът да победи с точно два гола разлика (например 2:0, 4:2, 5:3).
EHX (-3) Домакинът да победи с точно три гола разлика (например 3:0, 5:2, 6:3).
EHX (-и т.н. ...) Същите условия ...
EHX (+1) Гостът да победи с точно един гол разлика (например 1:0, 3:2, 4:3).
EHX (+2) Гостът да победи с точно два гола разлика (например 2:0, 4:2, 5:3).
EHX (+3) Гостът да победи с точно три гола разлика (например 3:0, 5:2, 6:3).
EHX (+и т.н. ...) Същите условия ...
EH2 (-1) Гостът да победи с поне два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4).
EH2 (-2) Гостът да победи с поне три гола разлика (например 0:3, 0:4, 2:5).
EH2 (-3) Гостът да победи с поне четири гола разлика (например 0:4, 0:5, 2:6).
EH2 (-и т.н. ...) Същите условия ...
EH2 (+1) Гостът да победи или резултата да е равен.
EH2 (+2) Гостът да победи, резултатът да е равен или гостът да загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2).
EH2 (+3) Гостът да победи, резултатът да е равен или гостът да загуби с точно един или два гола разлика (например 1:0, 3:1, 4:2).
EH2 (+и т.н. ...) Същите условия ...
Under 0.50 Общият брой голове да бъде 0.
Under 0.75 Общият брой голове да бъде 0. Ако общият брой голове е 1 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
Under 1.00 Общият брой голове да бъде 0. Ако общият брой голове е 1 - всички залози ще бъдат върнати.
Under 1.25 Общият брой голове да бъде 0. Ако общият брой голове е 1 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
Under 1.50 Общият брой голове да бъде 0 или 1.
Under 1.75 Общият брой голове да бъде 0 или 1. Ако общият брой голове е 2 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
Under 2.00 Общият брой голове да бъде 0 или 1. Ако общият брой голове е 2 - всички залози ще бъдат върнати.
Under 2.25 Общият брой голове да бъде 0 или 1. Ако общият брой голове е 2 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
Under 2.50 Общият брой голове да бъде 0, 1 или 2.
Under 2.75 Общият брой голове да бъде 0, 1 или 2. Ако общият брой голове е 3 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
Under 3.00 Общият брой голове да бъде 0, 1 или 2. Ако общият брой голове е 3 - всички залози ще бъдат върнати.
Under 3.25 Общият брой голове да бъде 0, 1 или 2. Ако общият брой голове е 3 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
Under 3.50 Общият брой голове да бъде 0, 1, 2 или 3.
Under и т.н. ... Същите условия ...
Over 0.50 Общият брой голове да бъде 1 или повече.
Over 0.75 Общият брой голове да бъде 2 или повече. Ако общият брой голове е 1 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
Over 1.00 Общият брой голове да бъде 2 или повече. Ако общият брой голове е 1 - всички залози ще бъдат върнати.
Over 1.25 Общият брой голове да бъде 2 или повече. Ако общият брой голове е 1 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
Over 1.50 Общият брой голове да бъде 2 или повече.
Over 1.75 Общият брой голове да бъде 3 или повече. Ако общият брой голове е 2 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
Over 2.00 Общият брой голове да бъде 3 или повече. Ако общият брой голове е 2 - всички залози ще бъдат върнати.
Over 2.25 Общият брой голове да бъде 3 или повече. Ако общият брой голове е 2 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
Over 2.50 Общият брой голове да бъде 3 или повече.
Over 2.75 Общият брой голове да бъде 4 или повече. Ако общият брой голове е 3 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели.
Over 3.00 Общият брой голове да бъде 4 или повече. Ако общият брой голове е 3 - всички залози ще бъдат върнати.
Over 3.25 Общият брой голове да бъде 4 или повече. Ако общият брой голове е 3 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена.
Over 3.50 Общият брой голове да бъде 4 или повече.
Over и т.н. ... Същите условия ...

To Score / Not To Score

GG Двата отбора да отбележат поне по един гол.
NG Нито един или само единият от отборите да не отбележи гол.
1 Домакинът да победи.
X Резултатът да е равен.
2 Гостът да победи.
1X Домакинът да победи или резултата да е равен.
X2 Гостът да победи или резултата да е равен.
12 Гостът да победи или домакинът да победи.
Odd Общият брой голове да бъде нечетен.
Even Общият брой голове да бъде четен.
HO 0.5 Home Over 0.5
HO 1.5 Home Over 1.5
HO ... Home Over ...
HU 0.5 Home Under 0.5
HU 1.5 Home Under 1.5
HU ... Home Under ...
AO 0.5 Away Over 0.5
AO 1.5 Away Over 1.5
AO ... Away Over ...
AU 0.5 Away Under 0.5
AU 1.5 Away Under 1.5
AU ... Away Under ...
Over(C) Същото като в таблицата за U/O, но за корнери.
Under(C) Същото като в таблицата за U/O, но за корнери.
1(C) Същото като в таблицата за 1X2, но за корнери.
X(C) Същото като в таблицата за 1X2, но за корнери.
2(C) Същото като в таблицата за 1X2, но за корнери.
HO(C) Същото като в таблицата за HO/HU/AO/AU, но за корнери.
HU(C) Същото като в таблицата за HO/HU/AO/AU, но за корнери.
AO(C) Същото като в таблицата за HO/HU/AO/AU, но за корнери.
AU(C) Същото като в таблицата за HO/HU/AO/AU, но за корнери.
AH 1(C) Същото като в таблицата за AH, но за корнери.
AH 2(C) Същото като в таблицата за AH, но за корнери.
Odd(C) Същото като в таблицата за Odd/Even, но за корнери.
Even(C) Същото като в таблицата за Odd/Even, но за корнери.
HOdd Общият брой корнери за домакина да бъде нечетен.
HEven Общият брой корнери за домакина да бъде четен.
AOdd Общият брой корнери за госта да бъде нечетен.
AEven Общият брой корнери за госта да бъде четен.

( 6 гласа, средно: 4.33 от макс: 5 )